سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا فولادی – کارشناس ارشد مامایی
پوراندخت افشاری – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
محمدعلی دباغ – عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
سیدمحمود لطیفی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

وا ژینیت کاندیدایی دومین عفونت شایع واژن میباشد. عصاره های گیاهی نیز در درمان آن استفاده شده است . آویشن شیرازی (زاتاریا مولتی فلورابویس) یکی از گیاهان گونه آویشن است. تحقیقات نشان داده که گیاه آویشن خاصیت ضد قارچی هم در آزمایشگاه و هم در بالین دارد . طب سنتی نیز استفاده از آویشن را در درمان عفونت قارچی واژن توصیه می کند.این پژوهش یک کارآزمایی بالینی از نوع دوسوکور می باشد که با هدف مقایسه تأثیر کرم گیاهی آویشن با کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدایی انجام شد. تعداد نمونه ۷۳ نفر( ۳۵ نفردر گروه آویشن و ۳۸ نفردر گروه کلوتریمازول) بود. کرم واژینال آویشن پس از عصاره گیری و تعیینMIC یا حداقل غلظت مهار کنندگی رشد قارچ، غلظت ۱% ساخته شد. جهت کسب اطلاعات ، از فرم اطلاعاتی وبرگه ثبت مشاهدات استفاده شده است . نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه درمانی آویشن و کلوتریمازول تقسیم شدند. کرم ها به مدت یک هفته و شبانه یک اپلیکاتور هنگام خواب مصرف می شدند. پس از اتمام درمان معاینه و آزمایشات انجام می گرفت .بهبود علائم بالینی پس ازدرمان در گروه آویشن در مقایسه با کلوتریمازول تفاوت معنیدار آماری نداشت. نتیجه گیری: بهبودی علائم بالینی ترشح، خارش، ادم، اریتم، سوزش ادرار و دیس پارونی در هر دو گروه پس از درمان مشاهده شد. بنابراین کرم گیاهی واژینال آویشن به اندازه کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدیایی مؤ ثر بود.