سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – مسؤل سالن تولید ورمی کمپوست سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
حسین اسماعیل زاده – ترتیب مدیر تولید، مدیر عامل ، معاون فنی و معاون توسعه سازمان بازیافت و
علی نجفی – ترتیب مدیر تولید، مدیر عامل ، معاون فنی و معاون توسعه سازمان بازیافت و
علی آدینه نیا – ترتیب مدیر تولید، مدیر عامل ، معاون فنی و معاون توسعه سازمان بازیافت و

چکیده:

امروزه استفاده از منابع غیر آلاینده و سازگار با طبیعت (Environmental friendly) برای تأمین بستر رشد گیاهان توجه بیشتر محققان را جلب کرده است. خطر آلودگی محیط زیست، به ویژه خاک و آبهای زیرزمینی به دنبال استفاده از منابع آلاینده سبب شده که روشهای جایگزین کشت خاکی و به ویژه بسترهای کشت از کاربرد و اهمیت بیشتری برخوردار باشند. بخش کشاورزی نقش عمده ای در ایجاد آلودگیهای زیست محیطی و محصولات غذایی ایفا می کند. کاربرد کودهای شیمیایی و سموم را می توان از عوامل آلودگی برشمرد. استفاده از روشها و جایگزینهای مناسب جهت از بین بردن این عوامل یکی از اساسی ترین مقوله های اصول مدیریت محیط زیست محسوب می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر کاربرد خاک اره بر خصوصیات ورمی کمپوست تولید شده از فعالیت کرمهای خاکی گونه Eisenia foetida است. بدین منظور، چهار نوع ترکیب تیماری با سه تکرار و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی ( شامل درصدهای مختلفی از کمپوست زباله، خاک اره، چمن خشک شده و برگ خشک شده) تهیه و برای مدت ۴۵ روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق پس از پردازشهای لازم نشان داد که مواد آلی فوق می توانند مورد تغذیه کرم ها قرار گیرند و به کودی ارگانیک و بسیار مغذی به نام ورمی کمپوست تبدیل شوند. این کود آلی جایگزین بسیار مناسبی برای کودهای شیمیایی بوده و می تواند ار اثرات مخرب استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی نیز بکاهد. مقایسه تیمارهای مختلف نشان داد که تیمار دارای ۴۰ % کمپوست زباله، ۳۰ % خاک اره، ۵% چمن خشک شده و ۲۵ % برگ خشک شده نسبت به سایر تیمارها از ارزش غذایی مناسب تری برخوردار بود.