سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه بهجو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، بوشهر، ایران
لیلا امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، بوشهر، ایران
کوروش عطاریان – دکتری معماری، عضو هیات علمی، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جندی شاپور ،اهواز، ایران

چکیده:

شبه جزیره بوشهر دارای چهار محل با بافت ارزشمند می باشد. فرهنگ همچون اقلیم تاثیر بسزایی در شکل گیری بافت قدیم داشته است. دراین چستار سعی در بررسی تفاوت فرهنگی بومی چهار محل: بهبهانی، شنبدی، کوتی و دهدشتی با هدف توجه به زمینه، خواهد بود. شناخت اهداف اصلی از جمله اشاره به زمینه و بهسازی، نوسازی و بازسازی بافتهای با ارزش همچنین بازبینی پیشنه تاریخی چهار محل و استفاده از داده های آن جهت بحث در مورد موضوع، ضروری می باشد با پاسخگویی به سوالات چگونگی تاثیر فرهنگ بر فضای معماری و همچنین آیا معماری زمینه گرا راهی درست جهت مداخله در بافت خواهد بود؟ و با فرض اینکه فرهنگ چهارمحل تفاوتهایی داشته اند و بر فرهنگ کلی تاثیر گذار بوده است، در نهایت به نقش گونه های انسانی مهاجر و چگونگی تشکیل محلات قدیمی بوشهر پرداخته می شود. روش کتابخانه ای برای بیان ضوابط و مقایسه ای کیفی جهت مقایسه فرهنگ بومی ،محلی، در نهایت روش میدانی جهت بیان تاثیر فرهنگهای مختلف می باشد .