سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاشم فصیحی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
مسعود غفاری جونقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد گیوه چی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از پدیده های مهم درمجاری تحت فشار پدیده ضربه قوچ می باشد که درصورت عدم درنظر گرفتن تمهیداتی برای مقابله با ان امکان وارد آمدن خسارات جبرانناپذیر وجود خواهد داشت دراین مقاله سعی شده با به کارگیری نرم افزار Hammer پارامترهای فشار و افت انرژی بررسی و نتایج حاصل از ان درشبکه های عصبی موردتحلیل قرارگیرد نتایج نرم افزاری شامل پارامترهای معادله انرژی هستند که برای سه خط لوله شهری یکسان با ضرایب زبری مانینگ متفاوت تحلیل شده اند سپس با کمک شبکه های عصبی نتایج بررسی ها با هم مقایسه می شوند مدل شبکه عصبی مورد استفاده شبکه های پس انتشار Back Propagation است که بهترین شبکه را با تغییر درتوابع انتقال لایه های میانی تغییر در تعداد لایه های میانی و تغییر نورون ها بدست میدهد.