سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر یدالهی – کارشناس ارشد عمران، سازه، دانشگاه نیما، ایران، محمودآباد
مسعود قلی زاده – هیئت علمی، دانشگاه آیت الله آملی، ایران، آمل

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی از جمله سیستمهای بسیار مناسب در سازه های بلند مرتبه در نواحی با لرزه خیزی بالا می باشد. این سیستم ها به دو صورت سخت شده و سخت نشده بکار می روند. بر روی سیستم های سخت شده مطالعات محدودتری چه از لحاظ آزمایشگاهی و چه از لحاظ نظرینسبت به سیستمهای سخت نشده صورت گرفته است. سخت کننده ها باعث بهبود رفتار کلی، افزایش میزان باربری و اتلاف انرژی دیوارها میگردند. سخت کننده ها عمدتاً جهت جلوگیری از کمانش برشی الاستیک ورق دیوار بکار می روند. در این تحقیق رفتار دیوارهای سخت شده یک طبقه با سخت کننده های افقی، قائم و قطری بررسی شده است. این بررسی ها با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ۱۰٫۰ANSYS انجام گردید. نتایج حاصله نشان داده است که دیوارهای با سخت کننده های افقی در یک طرف و قائم در طرف مقابل در دیوارهای با سخت کننده هایافقی و قائم، دارای رفتار بهتری نسبت به سایر شرایط قرارگیری سخت کننده ها می باشند و در دیوارهای با سخت کننده های قطری، اگر سختکننده ها در دو طرف قرار گیرند دیوار دارای شرایط بهتری خواهد بود.