سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد سلطانیان – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مقداد پیر صاحب – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
عبداله درگاهی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

استفاده از کلر و ترکیبات آن بدلیل ارزان بودن ، قدرت میکروب شناسی بالا و اثر ابقایی نسبتا خوب آن ، از متداول ترین ، قابل قبول ترین و موثرترین روش گندزدایی آب و فاضلاب در دنیا به شمار می رود . هدف از این مطالعه ، مقایسه ی تاثیر دی کلرو ایزو سیانورات سدیم (NaDCC) و هیپوکلریت سدیم (NaOCl) درحذف باکتری های گرم منفی فاضلاب خانگی بر اساس دو فاکتور زمان تماس و غلظت گندزدا می باشد. روش بررسی : پژوهش یک نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی می باشد ، در این پژوهش برای هر گندزدا ، غلظت های ، ۶ / ۰ ، ۴ / ۰ ، ۱ / ۰ ، ۰۸ / ۰ ، ۰۶ / ۰ ، ۰۴ / ۰ ، ۰۲ / ۰ ، ۱۰، ۲ mg/l در چهار زمان تماس ( لحظه اول ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ دقیقه) مورد سنجش قرار گرفت. جهت تعیین میزان باکتری های گرم منفی از روش شمارش بشقابی ( pure plate ) با محیط کشت ائوزین بلو (EMB) استفاده گردید . نتایج : نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در تمام غلظت ها و زمان تماس) در حذف باکتری های گرم منفی بیشتر است. و در نتیجه می توان در گندزدایی آب و فاضلاب از دی کلرو ایزو سیانورات سدیم به جای هیپو کلریت سدیم بعنوان یک گندزدایی کارا و موثر استفاده نمود. نتیجه گیری : نتیجه این بررسی نشان داد که علاوه بر مزیت های NaDCC نسبت به NaOCl از لحاظ ویژگی هایی از جمله ، خورندگی بسیار کمتر ، پایداری بیشتر ، تاثیر گذاری در محدوده وسیعتری از ph و کلر آزاد قابل دسترس بیشتر ( ۶۲% در مقابل ۱۵- ۵%) ، قدرت میکروب کشی آن بالاتر است و بنابراین استفاده از NaDCC در گندزدایی آب و فاضلاب نسبت بهNaOCl مطلوب تر و موثر تر بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای هیپوکلریت ها جهت گند زدایی آب آشامیدنی بویژه مناطق روستایی و یا اجتماعاتی با جمعیت کم باشد.