سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بتول رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدعبدالله حسینی دهدشتی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مقاله حاضر شرح کار یک بررسی تحقیقاتی است که در آن مقایسه تأثیر درصد تراکم، درصد رطوبت، درصد ماسه و سیمان روی مقدار و زمان تورم خاک بنتونیت بررسی شده است . هر ساله تعداد بسیار زیادی از سازه های جدید بر روی خاک های متورم شونده ساخته می شود. عموماً بالغ بر ۰۶ درصد از این سازه ها متحمل خسارات جزئی از قبیل ترک و حدود ۰۶ درصد از این سازه ها به شدت آسیب می بینند که دیگر قابل تعمیر نیستند . این موضوع نشان دهنده اهمیت مطالعه های لازم برای شناسایی رفتار تغییر حجم خاک های ریزدانه می باشد . در این تحقیق، ابتدا حدود اتربرگ و رطوبت بهینه نمونه های مذکور محاسبه گردید و سپس مقدار و زمان تورم به وسیله دستگاه تحکیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد که مقدار و زمان تورم با کاهش تراکم و کاهش شاخص خمیری خاک و همچنین با افزایش رطوبت و افزایش درصد ماسه و سیمان، کاهش می یابد.