سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه اسلامی – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه برق، کرمان، ایران
محمدرضا پورغریب شاهی – شرکت برق منطقه ای کرمان،کرمان، ایران
حمیدرضا آخوند زاده – شرکت برق منطقه ای کرمان،کرمان، ایران

چکیده:

تأمین برق با ولتاژ استاندارد از مهمترین وظایف شرکت های تأمین کننده برق می باشد. طی ۱۰ سال گذشته عواملی چون برقدارکردن چاه های کشاورزی ، بروز خشکسالی های مکرر، تغییر سطح زندگی مردم واستفاده از کولر های گازی با راندمان پایین و…. باعث رشد بار مصرفی خارج از عرف ناحیه جنوب استان کرمان (شهرستان های جیرفت – عنبرآباد کهنوج – منوجان ورودبار) گردیده است این رشد بار به نحوی بوده است که علیرغم رشد بار۳۰۰درصدی کل استان طی دوره مورد مطالعه ۱۸ ساله ، این رشد درناحیه جنوب به بیش از ۱۰۰۰ درصد می رسد . [۱] همچنین عدم توسعه دربخش تولید درآن ناحیه باعث بروز تلفات بالا وهمچنین افت ولتاژ درفصل پرباری شبکه گردیده است که طی سالهای اخیر مشکلاتی را برای مصرف کنندگان آن ناحیه پدید آورده است. [۲] جهت بررسی موضوع و به دلیل وابستگی شدید مگاوات ومگاوار بین شبکه استان کرمان با شبکه استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان ، دک مطالعاتی شبکه جنوب شرق ایران با نرم افزار DIgSILENT ساخته شد وجهت صحت سنجی آن مقادیر خروجی نرم افزار با مقادیر واقعی مقایسه شد ، پس از آن نسبت به مقایسه تأثیر خازن گذاری درباس بارهای ۲۰کیلوولت پست های فوق توزیع ناحیه جنوب استان و تأثیر مگاوار تولیدی واحد های نیروگاهی که به تازگی دربمپور ایرانشهر نصب گردیده و همچنین نیروگاه دردست احداث کهنوج بر پایداری ولتاژی ناحیه جنوب می پردازد همچنین تأثیر گزینه های فوق بر میزان کاهش تلفات شبکه برق استان کرمان مورد بررسی قرار می گیرد.