سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد پورهادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
عباس هلالی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

درمخازن گازی میعان معکوس بهره دهی چاه تولیدی به واسطه افزایش تجمع میعانات گازی درنواحی اطراف چاه با افت فشار به زیر نقطه شبنم کاهش خواهد یافت این پدیده در مخازن گازی میعان معکوسی که در صد ترکیبات سنگین آنها کم می باشد نیز رخ خواهد داد روشهای متعددی به منظور رفع این مشکل و افزایش بهره دهی چاه های گازی میعان معکوس بکار برده شده اند مانند شکاف دهی هیدرولیکی، تزریق گاز، تزریق حلال و عملیات شیمیایی از بین روشهای ذکر شده تزریق گاز به منظور جلوگیری از تشکیل میعانات گازی درونمخزن و همینطور بازیافت میعانات گازی تشکیل شده درمخزن کاربرد فراوانی دارد دراین بررسی گازهای co2,N2 به عنوان گازهای تزریقی به مخزن به منظور بازیافتمیعانات گازی مورد استفاده قرارگرفتند.در ابتدا سیال مخزن گازی میعان معکوس با استفادها ز نرم افزار PVTi شبیه سازی گردید سپس خروجی نرم افزار PVTi را وارد شبیه ساز ترکیبی نمودیم یکمدل مکعبی از مخزن مذکو ر را در نظر گرفته و خواص مخزن را واردمدل کردیم مدل دارای یک چاه تولیدی افقی و دو چاه تزریقی افقی در دو طرف چاه تولیدی می باشد طی سناریوهای مختلف گازهای N2,CO2 به مخزن تزریق شدند در پایان نشان داده شده است که تاثیر تزریق گاز CO2 برمیزان بازیافت میعانات گازی بیشتر از تزریق گاز N2, مخلوط گازی N2,CO2 بوده و بازیافت نهایی میعانات گازی بواسطه تزریق گاز CO2 بیشتر خواهد بود.