سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی علیپور – دانشگاه فنی حرفه ای داراب
مصطفی عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

دراین مقاله مقایسه یک ردیاب غیرخطی موتورتحریک مستقل به کمک کنترل کننده فازی چندورودی و چندخروجی و کنترل کننده تناسبی انتگرالی مشتقی که ضرائب کنترلی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک و بصورت خود تنظیم محاسبه شده انجام می شود براساس مدل ریاضی غیرخطی از موتور تحریک مستقل کنترل کننده های تناسبی انتگرالی مشتقی طراحی می شود نتایج بیانگر این استکه دربارهای مختلف عملکرد کنترل کننده فازی بهتر ازکنترل تناسبی انتگرالی مشتقی که ضرائب کنترلی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک محاسبه شده می باشد.