سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مختاری – دکتری مهندسی بهداشت محیط
مهناز نیک آیین – دکتری مهندسی بهداشت محیط
محمدمهدی امین – دکتری مهندسی بهداشت محیط
بیژن بینا – دکتری مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

کیفیت کمپوست تولیدی از لحاظ رسیدگی و تثبیت امر بسیار مهمی است که متاسفانه دراکثر کارخانه های کمپوست کشورمان توجه مناسبی به آن مبذول نشده است. با طراحی راکتوری استوانه ای به ابعاد ۱متر ارتفاع در ۵۰ سانتی متر از جنس پلکسی گلاس زائدات شهری گرفته شده از کارخانه کمپوست اصفهان درطی ۴۰ روز به کود کمپوست تبدیل شده و درطی این مدت روند تغییرات شاخصهایی چون نسبت NH4+//No3 فعالیت آنزیم دهیدروژناز PH پتانسیل اکسیداسیون و احیا و SOUR مورد بررسی قرارگرفت . روند تغییرات پارامترهای اندازه گیری با رسم نمودار و با آنالیز آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت این مطالعه نشان داد که درمیان شاخصهای بررسی شده SOUR می تواند علاوه بر نشان دادن مراحل مختلف تجزیه میکربی تثبیت کامل کمپوست را با مقدار عددی نشان دهد دراین مطالعه ثابت شد که مقدار SOUR کمتر از mgO2/gVS.h2 می تواند نشاندهنده تثبیت کامل کمپوست باشد.