سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمال نوری خانکهدانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه زمین شناسی، شیراز
احسان زارعی –

چکیده:

سری افیولیتی نی ریز از دیرباز مورد توجه زمین شناسانی بوده که به لحاظ مسائل مختلف زمین شناسی به این سری پرداخته اند. یکی از این مسایل، سنگ شناسی بخش های مختلف و کانی زایی های مرتبط با هر بخش می باشد. در مطالعات جاری سعی شده است با تلفیق اطلاعات صحرایی و داد ههای ماهواره ای، دونیت های سری افیولیتی نی ریز بارزسازی و شناسایی شده تا بتواند مبنای مطالعات اکتشافی تکمیلی قرار گیرد چرا که ثابت شده کانه زایی کرومیت عموما با واحدهای دونیتی سری های افیولیتی مرتبط است گر چه گاهی اوقات، دیگر واحدها نیز توانسته اند این کانه زایی را نشان دهند. در این پژوهش، از تصاویر استر استفاده گردید . براساس مطالعات جاری مشخص شد ترکیب رنگی RGB=621 بهترین تباین را جهت تفکیک دونیت ها از دیگر واحدها نشان می دهد . هم چنین بر اساس روش های PCA استاندارد، ترکیب RGB=PC1-PC2-PC4 دارای بیشترین تمایز برای واحدهای لیتولوژی است در حالی که در روش PCA انتخابی ترکیب RGB=PC1-PC2-PC3 شرایط مناسب تری را داشته است. به طور همزمان، استفاده از نمودارهای انعکاس طیفی توانسته است در افزایش دقت مطالعات در زمینه بارزسازی و شناسایی واحد های دونیتی کمک موثری بنماید.