سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدامیرحسین زمزمیان – عضو هیئت علمی، پژوهشگاه مواد و انرژی، مشکین دشت، کرج
محسن منصوری – کارشناس ارشد انرژی تجدید پذیر، پژوهشگاه مواد و انرژی، ممشکین دشت، کرج
میلاد تاجیک – کارشناس ارشد انرژی تجدید پذیر، پژوهشگاه مواد و انرژی، ممشکین دشت، کرج
احسان ایمانی –

چکیده:

سیالات انتقال حرارت رایج همچون آب، اتیلن گلیکول و روغن موتور دارای هدایت حرارتی پایین تری نسبت به جامدات هستند با مطرح شدن نانو سیال به عنوان محیط جدیدی برای انتقال حرارت، تحقیقات گسترده ایبرای بررسی هدایت حرارتی آن شکل گرفته است. در این مقاله با بررسی پارامترها ی تاثیر گذار بر روی ضریب هدایت حرارتی چون دما، اسیدیته، غلظت و اندازه نانوذره، با استفاده از روش کاهش گرادیان، بیشینه نسبتضریب هدایت حرارتی نانوسیال به سیال پایه بدست آمده و مقادیر عددی این پارامترها تعیین گردیده است. در نهایت ۳۲ % افزایش ضریب هدایت حرارتی نانوسیالAl2O3گزارش شده است . سپس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مقدار بهینه نسبت هدایت حرارتی به ازای پارامتر های ذکر شده محاسبه شده است . شبکه عصبی مورد نظر دارای دو لایه مخفی می باشد و از الگوریتم یادگیریBP بهره می جوید. با استفاده از این ساختار شبکه عصبی افزایش ۴۲ % برای ضریب هدایت حرارتی نانوسیالAl2O3بدست می آید.