سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد حسن پور – رئیس گروه بهره برداری فوق توزیع مشهد
ایرج ذاکر عنبرانی – مدیر امور دیسپاچینگ شمالشرق

چکیده:

این مقاله با مقایسه بهره وری نیروگاهها در بازه زمانی قبل و بعد از تجدید ساختار تحقق یکی از اهداف راه اندازی بازار برق ایران را که افزایشکارآیی و بهر ه وری از طریق ایجاد فضای رقابت در بخش تولید عنوان شده است ، مورد بررسی قرار می دهد وبدین منظور از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری استفاده می کند . نتایج تحلیل نشان می دهد که شاخص بهره وری کل در این دوره زمانی افزایش داشته است ( ۱٫۰۴۳ ) که این افزایش ، از افزایش در هر دو عامل کارایی عملکردی ( ۱٫۰۲ ) و کارایی فناوری( ۱٫۰۲۳ ) ناشی شده است . نیروگاههای نوع سیکل با میانگین رشد شاخص بهره وری ۱٫۰۷۶ بیشترین سهم را در بهبود بهره وری به خود اختصاص داده اند . پس از آن نیروگاههای بخار با میانگین رشد شاخص بهره وری ۱٫۰۳۲ و در نهایت نیروگاههای گازی با میانگین رشد بهره وری ۱٫۰۳۱ قرار داشته اند. همچنین نتایج تحلیل بیانگر آنست که در ۴ سال بعد از تجدید ساختار ، میانگین کارایی مدیریتی ، کارایی فنی و کارایی مقیاس نسبت به ۳ سال قبل از تجدید ساختار بهبود یافته است .