سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – دانشیار پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
قاسم آقاجانی مازندرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کریم باباجانی – کارشناس زراعت

چکیده:

در سال های اخیر نقش دولت در بخش کشاورزی مانند سایر بخش های اقتصادی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در همین زمینه به دلیل وجود کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک، همواره با چالش کمبود آب مواجه بوده است. در نتیجه استفاده از روش های مؤثر که باعث افزایش بهره وری آب شود بسیار با اهمیت است. در همین راستا به منظور بررسی شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب (CDP) و شاخص سود خالص به ازای واحد حجم آب (NBPD) در تولید برنج رقم طارم محلی به دو روش تک کشتی برنج (کشاورزی رایج) و کشت توأم برنج-اردک (کشاورزی ارگانیک) در طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ از داده های مزرعه برنج سالم و مزارع اطراف روستای کونر در شهرستان بابلسر استفاده گردید. بر اساس یافته ها شاخص CPD در دو روش تک کشتی و کشت توأم برنج-اردک به ترتیب برابر با ۴۱/۰ و ۵۵/۰ کیلوگرم بر متر مکعب آب بود. علاوه بر این شاخص NBPD در روش کشت توأم برنج-اردک (۵۴۷۵ ریال بر متر مکعب) نسبت به روش تک کشتی (۲۷۳۰ ریال بر متر مکعب) به میزان ۵۰ درصد بالاتر بوده است. این نتایج نشان می دهد که در تولید برنج به روش کشت توأم برنج-اردک (کشاورزی ارگانیک) علاوه بر درآمد اقتصادی بالاتر، کاهش هزینه های تولید، تولید محصول سالم تر، افزایش حاصلخیزی خاک و سازگاری با محیط زیست از نظر بهره وری آب نیز کاراتر از روش تک کشتی برنج (کشاورزی رایج) می باشد