سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه خورسندی کوهانستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سمن سوری –
محمد لغوی – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

به موازات پیشرفت تکنولوژی و افزایش سطح زیرکشت درختان بادام درایران و کمبود نیرویانسانی همراه با گرانی دستمزد و همچنین سرعت عمل پایین دربرداشت دستی ضرورت برداشت مکانیزه این محصول روزبروز بیشتر احساس میشود البته برداشت مکانیزه نیازمند وجود دستگاه برداشتی است که از لحاظ تکنولوژی هزینه و شیو عملکرد با شرایط باغهای بادام ایران که امکان به کارگیری ماشین های برداشت پیشرفته بزرگ و پرهزینه درآن مقدور نیست مناسبت و سازگاری داشته باشد به همین منظور از یک شاخه تکان دستی با یک موتور بنزینی دوزمانه که امکان تنظیم دامنه و فرکانس درآن فراهم شده بود استفاده گردید هدف از انجام این تحقیق مقایسه روش برداشت دستی و مکانیکی درمناسب ترین ترکیب دامنه و فرکانس از لحاظ سرعت برداشت با دو معیار تعداددرخت برداشت شده درمدت زمان یک ساعت درخت برساعت مدت زمان برداشت یک کیلوگرم محصول دقیقه برکیلوگرم می باشد.