سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عیسائی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
مجید صوفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
حسین اعتراف – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

انجام تحقیقات کاربردی علل ایجاد و گسترش و نحوه کنترل ابکنده ها ، نیازمند اطلاعات پایه درباره انواع ابکنده ها ، ویژگی‌های ادافیکی، مورفولوژیک ، کاربری اراضی و خسارات حاصل از آن‌ها دراقلیم های مختلف است . وجود منابع با وسعت بالای فرسایش ابکندی و خسارات فراوان سالانه به ابنیه ، جاده‌ها، مزارع و مراتع و قطع راه‌های ارتباطی و تولید حصول برای مناطق پایین دست ، ضرورت تحقیق و روی ابکندهای استان گلستان را نشان می‌دهد. در این بررسی با پدیده نقش پراکنش فرسایش ابکندی با وسعت پیش از ۵۰۰ هکتار و نقشه تقسیمات که تیم‌های استان به روش دومارتن گسترده، پراکنش مناطق ابکندیدر هر اقلیم مشخص شد . سپس در صورت امکان از هراقلیم دو منطقه ابکندی و یک ابکند معرف و دو تکرار برای درج اطلاعات خواسته شده در شعر داستان‌های مربوط به انتخاب گردید . اطلاعات خواسته شده در شناسنامه ابکندها شامل اطلاعات عمومی منطقه و ابکند، اطلاعات توصیفی و راهکارهای پیشنهادی برای کنترل و احیای ابکند و تهیه عکس و اسلاید می‌باشد نتایج نشان می‌دهد که تخفیف و تبدیل منافع ملی ( در مناطق مرتفع و کوهستانی) و تنها یک روز مخصوصاً جاده سازی ( در مناطق پایین و کم شیب) علل آن به ایجاد و گسترش شدید ابکندهای ایران هستند. ابکندهای ایران در هر متر طول خود ۱۹ متر مکعب و ابکندهای استان گلستان در هر متر طول خود ۲۳/۷۸ مترمکعب از خاک ایران را هدر می‌دهد اولویت مدیریت ابکندها در استان‌های سیستان و بلوچستان، گلستان، ایلام، فارس و خراسان بیشتر است .