سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا مشرف قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه تبریز
جلیل شجاع – اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز
صادق علیجانی –
سیدعباس رافت –

چکیده:

به منطور مقایسه خصوصیات رشد و لاشه بره های آمیخته و نژاد قزل ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز در سال ۱۳۸۸ ، از ۴۰ رأس بره نر تقریباً همسن استفاده گردید. بره ها متعلق به چهار گروه آمیخته شامل آرخارمرینوس× قزل به تعداد ۷ رأس، آرخارمرینوس × مغانی به تعداد ۱۰ رأس، بلوچی× مغانی به تعداد ۹ رأس، بلوچی × قزل به تعداد ۷ رأس و نژاد قزل خالص به تعداد ۷ رأس بودند. پروار بندی بره ها به مدت ۱۱۰ روز و به صورت گروهی انجام گرفت. در طی مدت پروار هر ۱۴ روز یک بار توزین بره ها انجام شد. در پایان دوره مطابق با وزن هدف که ۵۲ کیلوگرم به بالا بود از هر ترکیب ژنتیکی ۵ رأس انتخاب و کشتار گردید. نیم لاشه راست بره ها به روش استاندارد ایران قطعه بندی و سپس به اجزای آن تشریح گردید. کلیه صفات به جز اندازه گیری های تکرار شده در زمان بوسیله رویه GLM نرم افزار SAS آنالیز شدند و جهت آنلیز این صفات نیز از رویه MIXED استفاده گردید و نهایتاً مقایسه میانگین ها به روش مقایسه میانگین حداقل مربعات (LSM) صورت گرفت. در این تحقیق اثر ترکیب ژنتیکی بر برخی از صفات رشد و لاشه معنی دار مشاهده گردید و بر برخی دیگر اثر معنی داری مشاهده نشد.