سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید علی اصغر فتحی – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
ضحی سادات فخرطه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

سوسک کلرادوی سیب زمینی ،Leptinotarsa decemlineata (Say) یکی از آفات جدی سیب‌زمینی در ایران می‌باشد. این آفت اکثر حشره کش پای رایج مقاوم شده است. به همین دلیل در سال‌های اخیر کاربرد رقم های مقابل برای کنترل این آفت در حال توسعه است در این تحقیق طول عمر نشود و نما و در صد زنده ماندی مراحل نابالغ سوسک کلرادو روی نه رقم متداول سیب‌زمینی به نام‌های اگریا ، ائوزونیا، دیامانت، گرانولا، کوزیما، کندور، کاسموس مورن و ساولان مطالعه گردید این آزمایشات در داخل اتاقک رشد در دمای ۲۳+ ۱ درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی ۵۵+۵ در صد و دوره نوری ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی انجام شد نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که در بین رقم‌های مورد مطالعه طولانی‌ترین دوره نشو و نمای مراحل نابالغ روی رقم ساوالان ۳۶/۱ روز مشاهده شد همچنین در صد زنده مانی مراحل نابالغ روی ساوالان و گرانولا در مقایسه با رقم های اگریا، کندر و کاسموس به طور معنی‌داری کمتر بود. مقایسه میانگین نرخ رشد نسبی )MRGR سوسک کلرادو روی نه رقم سیب‌زمینی نشان داد که بیشترین میانگین نرخ رشد نسبی روی رقم کاسموس ۰/۰۴۷ و کمترین آن روی رقم ساوالان ۰/۰۳۲ به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده می‌توان جمع بندی کرد که رقم ساوالان ما مطلوب‌ترین میزبان برای تغذیه و نشو و نمای سوسک کلرادو می باشد.