سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر فتحی – استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
فاطمه غلامی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی، ار

چکیده:

تریپس پیاز، Thrips tabaci Lind.، آفت محصول کلزا، napus L. Brassica، در منطقه اردبیل است. در این تحقیق برخی از پارامترهای زیستی تریپس پیاز روی شش رقم کلزا به نام‌های Talayh، Zarfam، RGS003، Opera، Option500 و Hyola401 مطالعه شد. این آزمایش‌ها در یک گلخانه در شرایط دمایی ۲±۲۵ درجه ی سانتی گراد، رطوبت نسبی ۵±۵۵ درصد و دوره ی نوری طبیعی انجام شدند. طولانی‌ترین طول دوره ی نشوونمای مراحل نابالغ تریپس پیاز (از تخم تا حشره کامل) روی رقم RGS003 (6/15 روز) مشاهده شد، ولی طول این دوره روی رقم‌های Operaو Hyola401 در مقایسه با RGS003 اختلاف معنی‌داری نداشت. طول عمر حشرات کامل ماده تریپس روی رقم RGS003 در مقایسه با سایر رقم‌های مورد مطالعه به طور معنی‌داری کوتاه تر بود. نرخ نشوونمای کند T. tabaci روی رقم RGS003 باعث کاهش رشد جمعیت تریپس و کاهش خسارت این آفت در نسل‌های بعدی خواهد شد. همچنین، طولانی شدن نشوونمای مراحل نابالغ تریپس روی این رقم ممکن است در معرض قرارگیری مراحل نابالغ تریپس نسبت به عوامل بیوکنترل را به طور غیر مستقیم افزایش دهد. بنابراین رقم RGS003 می‌تواند در برنامه‌های مدیریت تلفیقی تریپس در مزارع کلزا استفاده شود.