سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا صفری – ساری فرح اباد پژوهشکده اکولوژی دریای خزر صندوق پستی ۹۶۱
علی سلمانی –
سلیمان غلامی پور –
عباسعلی مطلبی –

چکیده:

امارها نشان میدهد که تولید روغن ماهی د رجهان ۲/۵ میلیون تن بوده که حدود ۳۰-۲۶ درصد آن به مصرف خوراکی و غذایی رسیده و مصارف دارویی آن در حدود ۱۲۰ هزار تن و تولید اسید چرب امگا – ۳ نیز در حدود ۱۵ هزار تن در سال می باشد دراین بررسی میزان اسیدهای چرب در چهار شکل از روغن ماهی کیلکا خام، تصفیه شده خام خالص سازی شده با اوره و تصفیه شده خالص سازی شده با اوره مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که مجموع اسیدهای چرب مجموع EPA+DHA و امگا -۳ به ترتیب ۹۱٫۳۷ و ۲۴٫۰۵ و ۲۶٫۰۵ خام ، ۹۳٫۶۰ ، ۲۶٫۵۱ و ۲۹٫۴۷ تصفیه شده و ۷۵٫۹۵ ، ۴۱٫۹۰ و ۴۵٫۷۸ خام خالص سازی شده با اوره و ۹۲٫۷۱ ، ۷۲٫۳۱ و ۷۹٫۸۰ تصفیه شده خالص سازی شده با اوره بوده است. نتایج همچنین نشان داد که با انجام فرایندخالص سازی میزان اسیدهای چرب غیرضروری به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و بردرصد اسیدهای چرب ضروری افزوده می شود.