سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام بارانی زاده – کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه زنجان
یوسفعلی عابدینی – هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

دراین تحقیق داده های الگوریتم ماهواره ای PERSIANN با قدرت تفکیک مکانی ۰٫۲۵ درجه را با داده های زمینی شبکه بندی شده APHRODITE به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم ذکر شده در پایش بارندگی در ایران مقایسه کرده ایم نتایج نشان میدهند که الگوریتم PERSIANN متاثر ازفصل است بدین صورت که در فصل پاییز و بهار بیشترین همبستگی مکانی و در نتیجه بیشترین تطابق را با داده های زمینی دارد و به خوبی الگوی بارشی حاکم بر فصل پاییز را شناسایی می کند اما مقادیر بارش را در این فصل کمتر از مشاهدات داده های زمینی براورد می کند و در فصل بهار در بیشتر نقاط کشور عملکردی بالا براورد دارد ضرایب همبستگی مکانی بین دو داده ماهواره ای و زمینی در بارش فصلی میانگین در فصل پاییز به صورت ۰٫۶۵ ، ۰٫۶۴ و ۰٫۶۸ و در فصل بهار بصورت ۰٫۶۸ ، ۰٫۵۳ و ۰٫۵۴ و در فصل زمستان ۰٫۴۲ و ۰٫۴۱ و ۰٫۵۲ به ترتیب در کل کشور ناحیه کوه زاگرس و ناحیه دریای خزر است کمترین تطابق بین دو داده در فصل خشک تابستان مشاهده می شود.