سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدفاتح مرادی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

تحقیقات نشان داده است که سبکهای دفاعی به عنوان فرآیندهای ناهشیار و باورهای منطقی در حیطه شناختی نقش مهمی را در زندگی افراد بر عهده دارند، و در روند شکل گیری رفتارهای آنان مؤثر هستند. هدف از این پژوهش مقایسه باورهای غیر منطقی و سبکهای دفاعی در دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات تهران) می باشد. بدین منظور ۳۰۰ نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سبکهای دفاعی (DSQ-40) و باورهای غیر منطقی (IBT) جونز می باشد، جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از T مستقل استفاده شده است.