سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی متولی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سعید مینایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار
حامد امیرنجات – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

قارچ خوراکی دارای مواد با ارزش غذایی زیاد مانند آب املاح و انواع ویتامین ها می ابشد قارچ خوراکی دکمه ای سفید رایج ترین قارچ خوراکیدرجهان می باشد مصرف مقدار زیادی از انرژی درصنعت خشک کردن خشک کردن را یک عملیات با مصرف انرژی بالا ولی با اهمیت زیاد صنعتی مطرح می سازد دراین مطالعه بازدهمصرف گرما با بکارگیری از روشهای مختلف خشک کردن از جمله جریان هوای داغ مایکرویو خلا فروسرخ مایکروویو خلا و جریان هوای داغ فروسرخ بررسی شد آزمایشات درتیمارهای مختلف درخشک کنهای موردنظر بررسی شدند نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که بیشترین بازده حرارتی مربوط به خشک کن تحت خلا و کمترین بازده حرارتی مربوط به خشک کن مایکروویو بدست آمد.