سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر پروین – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنایع و معادن ایران
محمد خان بیکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنایع و معادن ایران

چکیده:

اکسیداسیون سطحی پودر مس سبب کاهش عمر انبارداری و نیز پایین آمدن کیفیت پودر می شود که این مساله بر سایر خواص آن نظیر قابلیت فشردن تفجوشی و هدایت الکتریکی تاثیر می گذارد. در این تحقیق سعی شده است بازدارنده های عمده پودر مس با یکدیگر مقایسه شوند. هدف زدودن لایه اکسیدی و در نهایت تثبیت شیمیایی پودر مس حاصله برای بهبود خواص خوردگی آن می باشد. دو نوع پودر اتمیزه و الکترولیتی تهیه گردیدند. برای نیل به تمیزترین سطح نهایی تما می پارامترها نظیر غلظت اسید دما و زمان تحت کنترل قرار گرفتند. بر ای آنا لیز دقیق آزمایشات اسپکتروفوتومتری و یدومتری انجام گردیدند. در نهایت پودرها در معرض تثبیت کننده های مختلف و آزمایشات خوردگی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که MBT و BTA به علت عدم خیس کنندگی پودرها بهترین بازدارنده ها محسوب می شوند. در بیشتر موارد اسید بوریک یک تثبیت کننده موثر بوده وسریش، ژلاتین و نشاسته می توتنند در کاربردهای ساده مورد استفاده قرار گیرند.