سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید پورباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه زنجان
پیام اشتری – استادیار گروه زلزله دانشکده عمران دانشگاه زنجان
مهران سیدرزاقی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزو

چکیده:

احتساب اندرکنش آب و سازه درتحلیل و طراحی مخازن هوایی برای تعیین رفتار دقیق این سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار ست یکی از متداولترین روشهای مدلسازی و طراحی سازه های خاصی چون مخازن هوایی استفاده ازروش اجزای محدود درنرم افزارهای تجاری مبتنی براینروش است دراین مقاله تلاش شده تا مسئله اندرکنش آب و مخزن در تحلیل لرزه ای مخازن هوایی آب با دید دقیقترین مورد بررسی قرار گیرد از این رو دو مدل اجزای محدود در نرم افزار ANSYS ایجاد شده که در آن رفتار سیال با دو نوع المان متکی بر پتانسیل و متکی بر تغییر مکان شبیه سازی شده است نوع مخازن مورد مطالعه ا زنوع بتنی استوانه ای با پایه مرکزی بوده و رفتار مصالح خطی درنظر گرفته شده است. همچنین در مدلسازی رفتار مخازن اثر اندرکنش خاک و سازه منظورنگردیده است.