سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمحسن سرافراز – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدعلی علوی فاضل – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سیدمحسن پیغمیرزاده – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
امیر اکبری – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

انتقال حرارت جوششی میان محلولهای رقیق دو جزئی آب و گلیسیرین آب و منواتیلن گلیکول آب و دی اتیلن گلیکول در صد حجمی ۱ تا ۵ درصد تا شار حدود ۹۰kw/sqrM به طور آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است با توجه به ماهیت مواد انتخاب شونده وضعیت متفاوتی از ضرایب انتقال حرارت مشاهده شد برای گلیسیرین و دی اتیلن گلیکول به دلیل اختلاف زیاد دمای جوش با آب خالص و عدم وجود این مواد در فاز بخار رفتاری متفاوت با اتیلن گلیکول مشاهده شد برای تخمین ضریب انتقال حرارت اتیلن گلیکول استفاده ازمدلهای موجود یا اصلاح یکی از مدلها و برای محاسبه ضریب انتقال حرارت جوششی محلول آب – گلیسیرین و آب دی اتیلن گلیکول رقیق مدل محلول ایده آل پیشنهاد می شود. همچنین داده های ارایه شده دراین پژوهش میتواند به عنوان مرجعی برای استفاده دیگر محققان مورد استفاده قرار گیرد.