سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید جانفدا –
حجت رضایی پژند –

چکیده:

پیش بینی رسوب بارمعلق حوضه آبریز با تحلیل نمونه های برداشتی دبی – رسوب و براز الگوهای نمایی شبکه عصبی و تعیین منحنی سنجه انجام سپس بارمعلق درازمدت حوضه بامنحنی سنجه درون یابی و برون یابی می شود این الگوها دربرون یابی سیلابهای بزرگ خوب عمل نمی کنند زیرا بارمعلق کراندارچندمتغیره MARS برای حل این مشکل دراین مقاله پیشنهاد شده است الگوهای نمایی شبکه عصبی وMARS برآماردبی – رسوب ایستگاه های کارون برازش داده شد نتایج درحالت درون یابی و برون یابی باهم مقایسه شدند MARS دردرون یابی و برون یابی نسبت به سایرین ازنظر معیارهای آماری و فیزیکی برتری نشان داد.