سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیار دانشگاه سسیستان و بلوچستان زاهدان ایران
احسان برقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچس
مسعود رجبی المدشت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچس

چکیده:

بهینه سازی سازه ها در مهندسی عمران یعنی طراحی سازه ها به صورتی که هم مسایل فنی رعایت شوند و هم کمترین هزینه اجرایی را داشنه باشند .امروزه سازه های خرپایی با توجه به کاربردهای گوناگون آن بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اند .در حال حاضر با توجه به اهمیت سبک سازی درسازه ها و مسایل اجرایی آنها تحقیقات زیادی در مورد انواع مختلف روشهای بهینه سازی در مورد خرپاها انجام گرفته است . در تحقیق حاضر سهروش الگوریتم های ژنتیک ، سیستم مورچگان و الگوریتم رقابت استعماری برای بهینه سازی سازه های خرپایی مورد بررسی قرار گرفته است که هرسه روش مبتنی بر پدیده های طبیعی می باشند . در اینجا تابع هدف رسیدن به کمترین وزن سازه و قید های طراحی میزان جابجایی گره ها و حداکثر تنش در اعضای خرپا می باشد . در انتها تنایج بدست آمده نشان داد که الگوریتم رقابت استعماری دارای جوابهای بهینه تری می باشد.