سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی صادق زاده – گروه کامپیوتر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
امین عشیر – گروه کامپیوتر دانشجوی آزاد اسلامی واحد دزفول
فراز فروتن – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول
مرضیه سیفی پور – گروه کامپیوتر دانشجوی آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

یکی از مشکلاتی کهدرحال حاضر بیماران دیابتی با آن روبرو هستند ضعف درتشخیص این بیمار یدر مراحل ابتدایی آن می باشد به همین منظور دراین مقاله سعی شده است با استفاده از برخی الگوریتم های هوشمند که عبارتنداز random,C4.5 , Naïve bayse , SVM,forest و همچنین ترکیب این الگوریتم ها با دسته بندی کننده تجمعی Bagging و استفاده از ۸ ویژگی به همراه نمونه ها درپایگاه داده استاندارد که هریک بازگوکننده افراد سالم و مبتلا به بیماری دیابت می باشند به تشخیص وجود یا عدم وجود بیماری دیابت با توجه به معیارهای دقت و سرعت عمل الگوریتم های هوشمند در تشخیص این بیماری خواهیم پرداخت