سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا حجازی –
سیدمهران حسینی –
علی ارکان –
سیدجواد صالح زاده –

چکیده:

تکنیکهای مختلفی برای ارزیابی اقتصادی پروژهها موجود میباشد که از پرکاربردترین این تکنیکها، تکنیک ارزش فعلی خالص ۱ و نرخ بازگشت سرمایه ۲ میباشد. به منظور ارزیابی اقتصادی پروژهها از پارامترهایی مانند جریان نقدی، نرخ بهره، نرخ مالیات و غیره استفاده میشود. اگرچه در اکثر موارد مقداری قطعی برای این پارامترها در نظرگرفته میشود، ولی عملا در دنیای واقعی مقداری ابهام در این پیش بینیها وجود دارد و لذا ممکن است دقیقاً این پیش بینیها اتفاق نیفتد. در این مقاله،در راستای رفع این مشکل، از جریان نقدی فازی برای مقایسه اقتصادی پروژهها با استفاده از تکنیک ارزش فعلی خالص فازی، پشنهاد شدهاست. با بکارگیری اعداد فازی مثلثی، ارزش فعلی خالص طرحهای مختلف به صورت یک عدد فازی مثلثی محاسبه شده است. در نهایت با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی به مرتب کردن ارزش فعلی خالص فازی پروژه ها پرداخته و اولویت آنها تعیین شدهاست