سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مقداد پیرصاحب – دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
کیومرث شرفی – مربی مهندسی بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
طوبی خسروی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کاوه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

نیترات یکی از مهمترین آلاینده های آب آشامیدنی بوده که حدف آن از منابع آبی، فرآیندی بسیار پر هزینه بوده و از فرایندهای تصفیه پیشرفته از جمله اسمز معکوس والکترودیالیز برای این هدف استفاده می شود. هدف از این مطالعه مقایسه اقتصادی سیستماسمز معکوس والکترودیالیز جهت حذف نیترات از آب آشامیدنی می باشد. جهت انجام این تحقیق از پایلوت اسمز معکوس و الکترودیالیز نصب شده بر روی یکی از چاه های آب آشامیدنی شهر مشهد استفاده شده است. اطلاعات مربوط به هزینه ها ازشرکت های فروشنده معتبر، شرکت مسؤل پروژه و شرکت آب و فاضلاب و… اخذ شد. جهت مقایسه اقتصادی این دو طرح، از روشارزش فعلی با در نظر گرفتن حداقل نرخ جدب کننده ۰۱ % و عمر مفید ۰۱ سال استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد هزینه ی تولید هر مترمکعب آب تصفیه شده توسط سیستم اسمز معکوس بر اساس هزینه سرمایه گذاری اولیه، ارزش فعلی، هزینه بهره برداری و نگهداری سالیانه بعد از پایان دوره طرح( ۰۱ سال) و ارزش فعلی هزینه کل به ترتیب برابر با ۱۱۳۰۸ و۱۹۷۰۴/۸و۳۱۰۱۲/۸ریال حاصل شد در حالیکی این میزان در سیستم الکترودیالیز برابر با ۳۳۷ ۳۷۴۵۵/۱و۷۱۲۴۵/۱ریال بدست آمد.