سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید عباسی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مجید رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور مقایسه روشهای نیمه مکانیزه و تمام مکانیزه در تولید محصولات زراعی شهرستان کبودراهنگ، محصول گندم با توجه به سطح زیر کشت بالای آن در این شهرستان انتخاب و کلیه هزینه های تولید شامل : هزینه ماشینی، هزینه نهاده های مصرفی، هزینه نیروی انسانی و هزینه زمین زراعی در این دو روش تولید محاسبه گردید . روش مطالعه به صورت میدانی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه مخصوص و به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری گردید. محاسبه شاخص های اقتصادی نظیر درآمد ناخالص، درآمد خالص و سهم هزینه ماشینی از درآمد خالص نشان داد که در شرایط مساوی و با در نظر گرفتن هزینه های تولید در سیستم زراعی این شهرستان، تولید محصول گندم به روش تمام مکانیزه به مراتب سودآورتر از روش نیمه مکانیزه است.