سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح اله اشتری –
علی مرتضوی –
آرش افشاریان –

چکیده:

فتیله انفجاری با نام تجاری کردتکس فتیلهای است محکم، نرم و ضد آب و با سرعت ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ متر بر ثانیه منفجر می شود و برای انتقال آتش و موج ضربه به داخل چال استفاده میگردد. در مقایسه با روش فتیله انفجاری، نانل روش انفجار غیر الکتریکیاست که به وسیله کمپانی نیترونوبل سوئد در سال ۱۹۷۴ میلادی ابداع و تکمیل شده است و مجموعهای از اجزای مختلف یک سیستم است تا به کمک آن بتوان انفجاری بی خطر و مطمئن انجام داد. موج انفجار در این سیستم از طریق لوله ای پلاستیکی کهبا اندکی مواد آتش گیر اندود شده با سرعت ۲۰۰۰ متر بر ثانیه منتقل می شود. در معدن سنگ آهن چادرملو، در گذشته برایمدار انفجاری از فتیله انفجاری استفاده میگردید. از تابستان سال ۱۳۸۹ با تأمین نانل از منابع خارجی استفاده از مدار نانلی، با توجه به مزیتهای آن و همچنین معایب کردتکس در دستور کار معدن قرار گرفت. مقایسه اقتصادی بین مدار نانلی و فتیلهانفجاری با توجه به مدل بلوک فرضی در این تحقیق در نظر گرفته شده و با توجه به نتایج حاصل از انجام محاسبات هزینه استفادهاز نانل با توجه به قیمت های ابتدای سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۸ درصد کمتر از هزینه استفاده از فتیله انفجاری (کردتکس) بدست آمده است