سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خسرو طهمزی – مدرس آموزشکده فنی حرفه ای سمای مرند – مدیرعامل مهندسین مشاور تدبیر

چکیده:

در محاسبات مهندسی ژئوتکنیک، ظرفیت باربری شمعها تشکیل شده از دو مجموع ظرفیت باربری اصطکاک جداری (تنه شمع) و ظرفیت باربری نوک است. حال اگر شمع در معرض بارهای کششی باشد، ظرفیت باربری آن به استثنای خاکهای کاملاً چسبنده که آن هم مقدار بسیار کمی است، تقریباً صفر می- باشد. اما در هر حال مشخص نمودن سهم اصطکاک جداری در ظرفیت باربری کل شمع از مواردی است که بطور دقیق در روابطموجود تاکنون مشخص نشده است. بخصوص اینکه آیا ظرفیت اصطکاک جداری شمع در حالت کششی و فشاری یکی است یا نه؟ در این مقاله با استفاده از نرم افزار تفاوت محدود ،FLAC ظرفیت اصطکاک جداری شمعها در مواجهه با بارهای کششی و فشاری در دو ماسه با تراکم کم و بالای بدون چسبندگی و خاک رس بدون زاویه اصطکاک داخلی و یک خاک دارای φ و Cمورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در مورد علل این موضوع با تکیه بر بررسیهای قبلی بحث شده است. ملاحظه شده است که در ماسه، اصطکاک جداری در حالت فشاری بیش از حالت کششی است و با افزایش درجه تراکم این مقدار بیشتر می شود و در حالت متراکم به حدود ۳ برابر می رسد. در رس بدون اصطکاک داخلی مقادیر اصطکاک جداری بسیار کم است ولی در عین حال در حات فشاری بیشتر از کششی است. و در خاک دارای φ و C بسته به مقادیر φ و C مقدار اصطکاک جداری در حالت فشاری حدود ۲ برابر کششی است.