سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیررضا مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی
سیدمحسن سجادی – استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
سهراب نظری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
علی رضا رضانیان –

چکیده:

دراین تحقیق برای محاسبه استهلاک انرژی درهردونوع سرریزپلکانی و سرریزاوجی صاف ازنرم افزار Fluent استفاده شده است بوسیله روش حجم محدود جریان عبوری ازروی سرریزها انالیز شده است برای تعیین سطح آزاد جریان روی سرریزها از روش عددی Vof و برای مدلسازی آشفتگی جریان از مدل آشفتگی K-e استاندارد استفاده گردید برای این کار استهلاک انرژی از روی سرریز پلکانی و سرریز اوجی صاف ارزیابی شد بوسیله روش عددی سرعت و عمق جریان درپایین دست هردون وع سرریز بدست آمده و درادامه انرژی مستهلک شده درطول سرریز محاسبه گردید نتایج این پژوهش نشان میدهد که به ازای انرژی ثابت بالا دست استهلاکانرژی سرریز پلکانی به میزان قابل توجهی بیشتر از سرریز اوجی صاف می باشد.