سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزین فاروقی – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

دردهه های گذشته سنندج بزرگترین شهر استان کردستان از رشد سریع اجتماعی و جغرافیایی برخوردار بوده تعداد وسایل نقلیه و جابجایی روزانه افراد به شدت افزایش یافته و بخش عمده آن به کمک ترابری خصوصی و نیمه جمعی بوده ومشترکین محدودی برای حمل و نقلی عمومی وجود داشته و ضروری است با بهبودی سیستم های عمومی حمل و نقلی فرهنگ استفاده از آنها افزایش یابد دراین مطالعات سه شهرک انتخاب و براساس مدل تخمین سریع سفرشهری درصد استفاده از وسایل نقلیه براساس زمان سفر درآمد افراد و هزینه تعین و با مقادیر درصد سفرهای واقعی آن مقایسه شده است نتایج نشان میدهد که باتوجه به این پارامترها تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی بین ۱/۵ تا ۴ برابر بیش از اتوبوس بوده و درموارد نادری افزایش زمان انتظار ومحدودیت تعداد تاکسی تمایل استفاده از اتوبوس را نسبت به تاکسی افزایش داده است.