سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم نارویی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی- کارشناس آزمایشگاه سازمان زمین شناسی کشور
سیدمحمدرضا موسوی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
فاطمه یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

طیف سنجی جذب اتمی یک وسیله ی فوق العاده با کاربرد چندمنظوره در شیمی تجزیه است . استفاده از دستگاه جذب اتمی مهمترین روش برای اندازه گیری کاتیونهای فلزی می باشد . به کمک این روش می توان انواع کاتیونهای فلزاتCa, K ,Pb, Zn, Cu, Fe, Na, Mg … و عناصر کمیاب سمی موجود در آب آشامیدنی را اندازه گیری نمود . در یک تجزیه جذب اتمی، عنصر مورد اندازه گیری باید به حالتعنصری کاهش یابد، تبخیر شود، و سر راه دسته منبع تابش قرار گیرد . این فرایند اغلب با کشیدن محلولی از نمونه بصورت مه رقیق به داخل یک شعله مناسب، انجام می گیرد. در این تکنیک ازاستانداردهای مخصوص و روش نمودار کار (یا روش نمودار درجه بندی ) جهت کالیبراسیون و اندازه گیری کمی استفاده میشود . بر همین اساس در این مطالعه مقایسه استانداردهای محلول و خاکی در تعیین صحت نتایج حاصل از آنالیز نمونه های لیتوژئوشیمی با تکنیک جذب اتمی انجام شده است