سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه نارنجکار اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
علی فردوسی –
ادریس مددیان –
فاطمه محمدی –

چکیده:

مزیت استفاده از کمپوست در کشاورزی و افزایش قابلیت حاصلخیزی خاک امری است که به خوبی ثابت شده است. بیش از ۵۰ درصد پسماندهای شهری در کشور های در حال توسعه به آسانی قابلیت تبدیل به کمپوست را دارند. از این رو جهت اطمینان از استفاده کمپوست در خاک باید استانداردهایی وجود داشته باشد تا سلامت انسان و محیط زیست را به هنگام تصفیه و استفاده از زباله های آلی حفظ نماید. استانداردهای منطقه ای مختلفی برای کیفیت کمپوست در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد اما مباحث مشترکی که در اغلب استاندارد ها بحث می شوند عبارت است از: ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، حدود مجاز فلزات سنگین، عوامل بیماری زا و سمی، درجه رسیدگی و اثر بر رشد گیاه. در این تحقیق مقایسه ای بین مباحث مشترک استانداردهای کمپوست در ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته انجام گرفته است و پیشنهاداتی جهت رشد استانداردهای کمپوست ایران ارائه شده است