سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
بهنام طهماسب پور –
مجید محرم زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

بررسی مشکلات موجوددرهر منطقه با جمع آوری اطلاعات دقیق و نتایج تحقیقات انجام شده قابل پیگیری و بررسی بوده و از این طریق نقاط ضعف و قوت ارقامی مشخص می شود اجرای پژوهش حاضر جهت مقایسه ارقام مختلف منوژرم و مولتی ژرم چغندر قند درشهرستان مشکین شهر این امکان را فراهم نمود تا سازگاری رقممورد نیاز منطقه مشخص شود دراین تحقیق تلاش براین بود که جایگاه ارقام ایرانی در میان بهترین ارقام خارجی شناخته شده و براساس آن کیفیت ارقام داخلی در مقایسه با ارقام خارجی سنجیده شود این پژوهش برای اولین بار به منظور توسعه کشت چغندرقند دردشت مشکین شهر برای رفع بخشی ازکمبود محصول کارخانه قند مغان درسال زراعی ۸۹ با دوآزمایش در منطقه مشکین شهر درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به مورد اجرا گذاشته شد نتایج حاصل از اجرای تحقیق نشان داد دو رقم Zarghan-87 و هیبرید جدید ۰۰۶ با تولید ۷ تن شکر سفید مناسبترین ارقام برای کاشت چغندرقند درمشکین شهر می باشند.