سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا خدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
احمدرضا گل پرور –

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کانولا آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات کشاورزی واقع درمهیار بصورت بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درنزدیکی اصفهان صورت گرفت ارقام آزمایشی شامل آدریانا، چمپلین، کوپر، ES Betty ، GK وHelena ، GK Olivia ، GKH 0784 ، GKH 1605 ، GKH 2005 ، GKH 305 ، GKH 3705 ، GKH 506 ، کارون لیکورد مودناNK Aviator ، NK Karibik ، NK octans RNX 3621 ، RPC 2033 اوکاپی اپرا وساوانا ، SLM 046 ، SWFalstaff طلایه تسیلو تری انگل و WRH 268 رقم تاثیر معنی داری برارتفاع گیاه داشت و همچنین تعدادخورجین درهربوته و تعداددانه درخورجین نیز بطور معنی داری تحت تاثیر رقم قرار گرفتند تاثیر رقم بروزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت، عملکرد دانه عملکرد روغن و درصد روغن معنی دار نگردید . تمامی اختلافهای آزمایشی میان ارقام دررابطه با درصد روغن معنی دار نبود و روند خاصی نیز مشاهده نشد.