سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیار دانشگاه سمنان
محمدهادی تقدیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه سمنان

چکیده:

روانگرایی درخاکها به عنوان یکی از عوامل ویرانگر زلزله ها همواره یکی از مهمترین موضوعات مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای می باشد بررسی این پدیده و اثرات ویران کننده آن ازسال ۱۹۶۴ یعنی پس از زلزله ی Good Friday درالاسکا و همچنین زلزله نیگاتای ژاپن آغاز و تاکنون نیز مورد توجه بوده است درایران نیز می توان به نمونه هایی از خرابی های ناشی از روانگرایی درزلزله ی رودبار – منجیل ۱۳۶۹ اشاره کرد دراین مطالعه ارزیابی پتانسیل روانگرایی شهرستان بابلسر با استفاده از دو روش صحرایی آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد Spt و اندازه گیری سرعت موج برشی VS و مقایسه نتایج حاصل از آنها مورد توجه قرارگرفته است نتایج حاصله نشان میدهد که درارزیابی قابلیت روانگرایی یا تحرک دوره ای با هریک از دو روش فوق انطباق معقولی وجود دارد.