سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فروغ فلاح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، باشگاه پژوهشگران جوان ، بندرعباس
یوسف آفتابسوار – پژوهشکده اکولوژی دریای عمان و خلیج فارس ، بندرعباس
امیرهوشنگ بحری – دانشکده ی منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس
مهدی قدرتی شجاعی – پژوهشکده اکولوژی دریای عمان و خلیج فارس ، بندرعباس

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ارزش غذایی وکیفیت بهداشتیFPC تولید شده از فانوس ماهی گونه Benthosema pterotum با ماده خام اولیه (فانوس ماهی) می باشد. جهت بررسی ارزش غذایی ،آزمایشات مربوط به تعیین مقدار پروتئین ، چربی ، رطوبت ، خاکستر و جهت بررسی بهداشتی و کیفی آن ، شمارش کلی باکتری های مزوفیل ، سایکروفیل ، کلیفرمها وT.V.N انجام گرفت.نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که میزان پروتئین و خاکستر این فرآورده به طور معنی داری از ماده خام اولیه بیشتر بود P<0/05 میزان چربی ، رطوبت و T.V.N در FPC فانوس ماهی به طور معنی داری از فانوس ماهی کمتر بود نتایج حاصل از آزمایشات میکروبی نشان داد که فانوس ماهی فاقد کلیفرم و دارای ۲۵۱۲/۹۱± ۱۲۵۸ /۱۲ cfu/g باکتری مزوفیل و۶۸۴۹/۹۷±۶۹۸۹/۳۷ cfu/g باکتری سایکروفیل می باشد در صورتیکه FPC تولید شده فاقد کلیفرم و باکتریهای سایکروفیل و ۵۶۸۸/۴۶±۴۸۸/۱۲cfu/g باکتریهای مزوفیل می باشد. مقدار باکتریهای مزوفیل در فانوس ماهی بیشتر از FPC فانوس ماهی بود اما اختلاف معنی داری را نشان نداد این فرآورده به لحاظ ظاهری به رنگ خاکستری روشن ، با بوی ملایمی بوده و از ارزش غذایی مطلوبی برخوردار بوده و کاملا″ با شاخص FDA و FAO مطابقت داشته و استفاده از آن در صنایع غذایی می تواند بلا مانع باشد.