سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طیبه چیمه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه توجه به مدیریت تقاضای آب که یکی از ابزارهای مهم آن نرخ گذاری است درمدیریت ملی کشور و تقویت نقش اقتصادی آب امری مهم تلقی می شود البته معمولا در نرخ گذاری منطقی آب باید قیمت تمام شده واقعی آب و قدرت خرید گروههای مصرف کننده در نظر گرفته شود زیرا قیمت گذاری صحیح و مناسب به مصرف کنندگان نشان میدهد که آب چه هزینه هایی دارد و چگونه باید مصرف شود با توجه به اهمیت موضوع نرخ گذاری و مهم بودن نقش آب بها در بخش کشاورزی و توسعه آن نیاز به بهبود شرایط اقتصادی و کمیت و کیفیت محصولات برای پایش کاربرد آب انتخاب روشهای درست تعیین ارزش اقتصادی آب در راستای افزایش نسبت مقدار آب سودآور به کل آب مصرفی دلیل محکمی برمحاسبه و مقایسه ارزش اقتصادی آب و آب بهای مقرر کشاورزی می باشد. براساس نتایج تحقیق حاضر که مقایسه ای میان راندمان اقتصادی حاصل از ارزش واقعی آب و راندمان اقتصادی حاصل از آب بها می باشد می توان نتیجه گرفت که تغییر در عوامل حساس به شرایط اقتصادی مانند روشهای تخصیص آب فناوری آبیاری و پیش بینی در بازاریابی محصولات تولیدات و الگوی کشت تاثیر بسزایی در راندمانهای آبیاری و اقتصادی دارد.