سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد ثابت – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نجمه سلطانی نژاد – کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
علی محمدی – کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
زهرا جمشیدی فر – کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اختلالات شخصیتی زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی صورت گرفته است. در این تحقیق از پرسشنامه ASQ برای ۱۱۷ زن زندانی در زندان اوین استفاده شد که در نهایت به ۱۰۰ پرسشنامه کاهش یافت. نتایج این پرسشنامه ها با نتایج داده های ۱۰۰ زن عادی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند ، مقایسه شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که اختلالات شخصیتی زنان روسپی در زنان روسپی در مقایسه با زنان عادی تفاوت معنا داری دارد.