سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عبداللهی پارسا – کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه، دانشگاه خوارزمی
پیمان همامی – استادیار مهندسی سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده:

برای زمان های طولانی تصور می شد که در تحلیل لرزه ای سازه ها تنها تاثیر مولفه افقی زلزله کفایت می کند ولی گزارش اثرات مخرب زلزله های گذشته برروی سازه های متعارف و بررسی حرکت قوی زمین در حوزه نزدیک گسل بیانگر این است که علاوه بر اثر مولفه افقی باید اثر مولفه قائم نیز مورد توجه قرار گیرد در حال حاضر آیین نامه زلزله کشور بررسی توام اثر مولفه های افقی و قائم زلزله را به موارد خاصی محدود می کند دراین مقاله با مقایسه رفتاراعضای مختلف برای سه قاب مهاربندی شده فولادی یک بار تنها با درنظر گرفتن مولفه افقی و باردیگر با درنظر گرفتن هم زمان مولفه های افقی و قائم در مقابل هفت نگاشت حوزهنزدیک گسل میزان تاثیر گذاری شتاب قائم برپاسخ های سازه بررسی می شود. نتایح نشان می دهند که اعضای باربر ثقلی در مقایسه با اعضای باربر جانبی، حساسیت بیشتری به مولفه زلزله دارند و در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله در طرح آنها توصیه می شود.