سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا شهبازیان – شرکت موننکو ایران – دفتر تحقیق و توسعه

چکیده:

با استفاده از یک شبیه سازی عددی سه بعدی برای جریان در یک محفظه احتراق توربین گاز، اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر روی عملکرد و پارامترهای مهم از جمله دما، فشار، اکسیژن، میزان سوخت و …مورد بررسی قرار گرفته است. لازمه بهینهسازی سیستمهای احتراقی، توجه به حداکثر نمودن راندمان احتراق، کاهش مصرف سوخت و در عین حال کاهش آلایندههای ناشی از احتراق است. در تحقیق حاضر فرآیند احتراق سوخت گازیCH 4 در محفظه احتراق مورد بررسی قرار گرفته و پارامتر های ناشی از آن این مدلسازی محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که که هرچه زاویه ورود هوا به محفظه احتراق توربین گاز بیشتر می شود احتراق در منطقه جلوی محفظه احتراق تشکیل شده و دما در این منطقه ماکزیمم خواهد بود و در اثر کاهش زاویه چرخش تشکیل احتراق کامل به منطقه وسیعتری گسترش پیدا کرده و توزیع دمای بیشینه تجمع کمتری خواهد داشت. همچنین نتایج از اهمیت بالای کنترل مقدار و زاویه هوای ورودی به اتاقک احتراق دارد، زیرا با افزایش هوای اضافی به محفظه نه تنها آنتالپی کل ورودی به توربین افزایش مییابد (این مساله باعث افزایش کار خالص و راندمان سیکل توربین گاز میشود) بلکه باعث کاهش دما و کاهش اکسید های نیتروژن تولیدی میشود