سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اصغر مولایی – دانشجوی کارشناس ارشد از دانشگاه آزاد تهران شمال
سیدعلی اصغر خیری جلودار – کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد تهران شمال
محمد سمیع پورگیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علیرضا جیرسرایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

با تنظیم دمای بالای برج متان زدا می توان میزان خلوص اتان پروپان و بوتان تولیدی را بالا برد و در واحد بازیافت اتان این موضوع باید به شکلی انجام شود که کمترین میزان عوامل مزاحم مثل هیدرات و افزایش مرکپتان در گاز خروجی رخ دهد این مطلب با تنظیم نسبت دور توربواکسپیندر و میزان بازوبسته بودن شیرهاز ژول تامسون ممکن است بنابراین دراین مقاله روشی را برای تعیین نسبت دور توربواکسپیندر و میزان بازوبسته بودن شیرهای ژول تامسون به منظور کنترل خلوط اتان به عنوان محصول اصلی و پروپان و بوتان به عنوان محصولات فرعی و همچنین افزایش بازیافت اتان ارائه نموده ایم در بسیاری از واحدهای بازیافت اتان در سراسر کشور از فرایند مشابهی استفاده می گرد د که در این فرایند امکان در سرویس گذاشتن تور بو اکسپیندر و شیرهای ژول تامسون به تنهایی به عنوان شرایط استاندارد و یا شرایط طراحی وجود دارد ولی درمورد حالتی که شیرهای ژول تامسون و توربواکسپندر بنابه شرایط طراحی وجود دارد ولی در مورد حالتی که شیرهای ژول تامسون و توربواکسپندر بنا به شرایط عملیاتی باید با هم در سرویس قرارگیرد کاری صورت نگرفته بنابراین در اینجا مقایسه ای با استفاده ازتلفیق نتایج تجربی و برنامه aspen بین این حالت ترکیبی با حالتی که هر کدام ازاین تجهیزات به تنهایی در سرویس می باشد صورت گرفته است.