سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل کاظمی – استادیار دانشگاه آزاد قزوین
مهدی عبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی روتیوند غیاثوند – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تعدادکانالهای تبلیغاتی که حاصل دگرگونی فضای رسانه های امروزی است سازمان ها را به تلاش و تکاپوی برای شناخت شاخص های تاثیر گذار درکانالهای مختلف برای جذب بیشتر مشتری واداشته است هدف این مقاله بررسی عوامل و شاخصهای موثردرنگرش مشتریان به تبلیغات دردو کانال رسانه های عمومی تلویزیون رادیو روزنامه مجلات و بیلبورد و تبلیغات با استفاده ازموبایل است مدل به کارگرفته شده دراین مقاله مدل توصیفی و مدل همبستگی می باشد پرسشنامه شامل سوالات عمومی مثل جنسیت شغل معیارها و شاخصهای مدل و همچنین سوال کلی نظر مشتری راجع به کانال بخصوص تبلیغات می باشد تحلیل داده ها با استفاده ازمدل اندازه گیری درسه مرحله انجام گرفت مرحله اول اندازه گیری قابلیت اطمینان مدل و مولفه ها و شاخصها مرحله دوم تحلیل عاملی تاییدی و مرحله سوم تحلیل عاملی اکتشافی می باشد نمونه و جامعه تحقیق درمقاله باتوزیع و جمع آوری ۱۵۱ عدد پرسشنامه درتهران انجام شد مشتریان ایران خودرو سهم اکثریت را دراین نظرسنجی داشته اند.