سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبت شهابی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی ، بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشا
محمد تکلوزاده – استادیار ، بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد شجاع الدین – ، کرمان ، دانشگاه شهید باهنر ، دانشکده کشاورزی ، بخش گیاه پزشکی

چکیده:

مپروانه یوه خوار پسته ، Recurvaria pistaciicola Danil آفت تک خوار درختان پسته می‌باشد . خسارت این آفت مربوط به تغذیه لارو از میوه‌های تازه تشکیل شده در ابتدای فصل است . در این تحقیق میزان اثر بخشی در ترکیب استامی پراید و باکتری Bacillus thuringiensis لدر کنترل از لاروهای آفت مقایسه شده است. از روش غوطه ور کردن میوه ها در پرپاراسیون های دارای غلظت‌های متفاوت دو ترکیب در ر زیست‌سنجی ها استفاده شد .نتایج نشان داد میزان مرگ و میر لاروهای آفت به وسیله باکتری بسیار پایین است LC50=7.81 g/l در حالی که استامی پراید سمیت به نسبت بالایی LC50=0.97 g/l را نشان داد . علت اثربخشی پایین باکتری B.t تغذیه محدود لاروهای این آفت از سطح میوه آغشته به پرپاراسیون باکتری می‌باشد و ورود لاروها به داخل دانه و ادامه تغذیه از جنین می‌باشد این در حالی است که ترکیب استامی پراید از طریق تماسی اثرات کشنده قابل‌توجهی را در لاروها قبل از ورود به درون دانه ایجاد کرده است .